Voorbeelden van "Evaluatie" projecten

Betalen luchtvaartmaatschappijen te veel aan Schiphol?

EconoVision voert in samenwerking met Ecorys en Decisio de evaluatie van de Schipholwet uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze wet regelt de exploitatie van de luchthaven Schiphol, en met name de tariefstelling en kwaliteit van de dienstverlening. De resultaten worden aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Steuntje in de rug om in India en China te ondernemen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft EconoVision een quick scan uitgevoerd van een investeringsfaciliteit, bestemd voor startende Nederlandse ondernemers in India, China en andere opkomende markten. Op basis hiervan is een expert opinion opgesteld die mede bepalend is voor een koerswijziging.