Voorbeelden van projecten "Bedrijfs- en beleidsanalyse"

Wie wint van de World Cup?

EconoVision heeft in opdracht van de NCDO een methodologie ontwikkeld om de economische effecten te meten van de FIFA World Cup 2010 op Zuid-Afrika en de omringende SADC regio. De uitdaging was vooral om de positieve effecten zichtbaar te maken van dit grote en kostbare evenement op de armoedebestrijding. De methode is ontwikkeld en voorgelegd aan het FIFA management (Zürich) en het South Africa Local Organising Committee (Johannesburg).

Zorgverlener de markt op

Voor een verloskundigenpraktijk heeft EconoVision een nieuwe strategie opgesteld om op de juiste manier in te kunnen spelen op de toenemende marktwerking in de zorg.